Bibliografie

1. Alexandrescu, Ştefan, Călăuza oraşului municipiului Ploieşti, Ploieşti, 1925.
2. Angelescu, Nicolae, Negustorii de odinioară, Bucureşti, 1934.
3. Antinescu, Zaharia, Autobiografia mea, seu un voiagiu în timpu de 70 de ani, Ploieşti, 1896.
4. Antonim, Alexandru, Albumul General al României, Bucureşti, 1893.
5. Bocioacă, Ion, Vălenii de Munte, Bucureşti, 2004.
6. Budescu, Alexandru, Documentări demografice, Istorice, Economice, Municipiul Ploieşti ..., Ploieşti, 1934.
7. Carapancea, Dumitru, Călăuza oraşului Ploieşti, Ploieşti, 1914.
8. Chirulescu, Marin, Ploieşti 400, Ploieşti 1997.
9. Debie, C. Nicolae, Macheta oraşului Ploieşti la mijlocul sec. al XIX-lea, Ghid Istoric, Ploieşti, 1972.
10. Idem, Începuturile urbanismului în Ploieşti, în Studii şi Materiale Istorice din Judeţul Prahova, II, Ploieşti, 1969.
11. Idem, Infiinţarea telegrafului şi poştei la Ploieşti, în Istoria Judeţului Prahova, în File din Istoria Judeţului Prahova, Ploieşti, 1971.
12. Debie, Nicolae, Simache, N. I., Ploieştii în timpul războiului Crimeii (1853-1856), în File din Istoria Judeţului Prahova, Ploieşti, 1971.
13. Dugan, James, Stewart, Carroll, Ploiesti. The great ground - air battle of 1 august 1943, Londra, 1963.
14. Hoinărescu, Călin, Tradiţie şi influenţe la casa Hagi Prodan, în Revista muzeelor şi monumentelor. Monumente Istorice şi de Artă, 2, p. 32-39, Bucureşti, 1981.
15. Hoinărescu, Calin şi Hoinărescu Manuela, Habitatul rural tradiţional Prahovean, Ploieşti, 2013, ed. Restitutio Edit
16. Iennescu, C, Reclădirea spitalului Boldescu, Ploieşti, 1894.
17. Marinică, Gheorghe, Trestioreanu, Constantin, Marea carte a Ploieştilor, Ploieşti, 2011.
18. Popescu, Paul, Municipalitatea ploieşteană, istorie şi actualitate, Ploieşti 2000.
19. Idem, Istoria regiunii Ploieşti, Bucureşti, 1964.
20. Idem, Inima Prahovei, Pagini din Bibliografia deloc romanţată a oraşului Ploieşti, vol I şi II, 1980.
21. Potra, George, Focul din Ploieşti din martie 1834, în Studii şi Materiale Istorice din Judeţul Prahova, II, Ploieşti, 1969.
22. Potra, George, Simache, Nicolae, Contribuţii la istoricul Oraşelor Ploieşti şi Târgşor, Ploieşti, 1969.
23. Primăria Ploieşti, Caiet de sarcini pentru executarea planului oraşului Ploieşti de către Institutul geografic al Armatei, Ploieşti, 1902.
24. Rachieru, Mihai, Fruntaşii urbei Ploieşti în perioada 1831-1993, Anuarul Muzeului de Istorie şi Arheologie Prahova, II-IV, 1991-1992, p. 90-98, Ploieşti, 1993.
25. Sabin Mir. Nicoriţă, Ploiescii în 1881, Studiu socialu şi economicu, Ploieşti, 1881.
26. Sevastos, Mihai, Monografia Oraşului Ploieşti, Bucureşti, 1937.
27. Socolescu Toma, Arhitectura în Ploieşti, studiu istoric, Bucureşti, 1938.
28. Idem, Amintiri, Bucureşti, 2004.
29. Idem, Fresca arhitecţilor care au lucrat în România în epoca modernă, Bucureşti, 2004.
30. Stănescu, Eugen, Stănescu, Iulia, Preda, Gavril, Petrol şi bombe la Ploieşti, Ploieşti, 1994.
31. Teodorescu, Stoica, Istoricul Liceului Sf. Petru şi Pavel din Ploieşti, Ploieşti, 1940.
32. Tomescu, Gogu, Istoricul cartierului Bereasca din Ploieşti, Ploieşti, 1938.
33. Trestioreanu, Constantin, Marinică, Gheorghe, Bisericile din Ploieşti, vol. I, Bisericile ortodoxe, Ploieşti, 2003.
34. Zagoriţ, Gheorghe, Târguri şi oraşe între Buzău, Târgovişte şi Bucureşti, Bucureşti, 1915.