Legislaţie

Legea nr. 422 din 18 iulie 2001 - Republicată,
privind protejarea monumentelor istorice

Publicată in Monitorul Oficial nr. 938, din 20 noiembrie 2006
http://www.cimec.ro/Monumente/pdf/Legea-422-2001-republicata-2006.pdf


Lista Monumentelor Istorice 2010
Ordinul nr. 2.361/2010 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice
http://www.cultura.abt.ro/Files/GenericFiles/LMI-2010.pdf


Normă metodologică din 18/04/2008
Publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 540, din 17/07/2008
de clasare si inventariere a monumentelor istorice
http://www.oar-bucuresti.ro/legislatie/2008/Microsoft_Word_-_Norme_clasare_si_inventariere_mon_ist_2008.pdf

Ordin nr. 2237, din 27 aprilie 2004
privind aprobarea Normelor metodologice de semnalizare a monumentelor istorice, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 220 din 16 martie 2005
http://www.dccpcnjtimis.ro/legislatie/OMCC2237_2004.htm

Ordin nr. 2684, 18 iunie 2003
, privind aprobarea Metodologiei de întocmire a Obligaţiei privind folosinţa monumentului istoric si a conţinutului acesteia
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 448 din 24 iunie 2003
http://www.dccpcnjtimis.ro/legislatie/OMCC2684_2003.htm